Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 oraz w Domu Pomocy Społecznej im. św. Rafała Kalinowskiego w Wadowicach przy ul. Pułaskiego 5

Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 oraz w Domu Pomocy Społecznej im. św. Rafała Kalinowskiego w Wadowicach  przy ul. Pułaskiego 5

Powiat Wadowicki podpisał w dniu 9 listopada 2022 r. umowę nr WP-III.9421.1.99.2022 i otrzymał z budżetu państwa w ramach budżetu Wojewody Małopolskiego dotację celową na dofinansowanie zadania polegającego na wymianie starej, drewnianej stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 oraz w Domu Pomocy Społecznej im. św. Rafała Kalinowskiego w Wadowicach przy ul. Pułaskiego 5.

Celem dotacji jest wsparcie Powiatu Wadowickiego w realizacji zadania określonego w art. 19 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej, tj. prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczenia w nich skierowanych osób.
Całkowita wartość zadania – 275 004,80 zł, wysokość dofinansowania – 220 000,00 zł, w tym:

– 110 000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1,

– 110 000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Rafała Kalinowskiego w Wadowicach przy ul. Pułaskiego 5.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanej inwestycji jest wymiana stolarki okiennej w dwóch domach pomocy społecznej, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wadowickiego.