Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, Powiat Wadowicki otrzymał z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego dotację celową w kwocie 217 554,00 zł. Całkowity koszt projektu to 271 943,00 zł, a wkład własny – 54 389,00 zł.
Celem projektu jest wsparcie finansowe szkół polegające na dofinansowaniu w 2021 roku zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej oraz zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2020-2024 i jego zadaniem będzie zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali).
Dofinansowaniem zostały objęte szkoły ponadpodstawowe i podstawowe Powiatu Wadowickiego:
1. Technikum Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach
2. Technikum Nr 1 im. ks. Stanisława Staszica w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach
3. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. ks. Stanisława Staszica w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach
4. Technikum Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach
5. II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach
6. I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach
7. Technikum Nr1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
8. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Andrychowie
9. Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
10. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
11. I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej
12. Technikum w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
13. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
14. Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy
15. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych w Wadowicach.