Roboty remontowe w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach, środowiskowego domu samopomocy, ośrodka interwencji kryzysowej w istniejącym budynku usługowym wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Powiat Wadowicki realizuje program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

29 maja 2023 r. Powiat Wadowicki podpisał umowę nr VIII/145/PS/1118/23 z Województwem Małopolskim o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych dla zadania pn. „Roboty remontowe w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach, środowiskowego domu samopomocy, ośrodka interwencji kryzysowej w istniejącym budynku usługowym wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych”.

Wykonanie ww. zadania obejmuje następujący zakres szczegółowy: roboty budowlane (wejście główne i hol), podjazd zewnętrzny, roboty rozbiórkowe, roboty budowlane (WC dla niepełnosprawnych) o łącznej wartości 193 412,96 zł, z czego dofinansowanie z Województwa Małopolskiego wynosi 65 441,28 zł. Termin zakończenia prac określono na 30 września br.