Remont i doposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach w celu sprostania wyzwaniom migracyjnym

24 kwietnia 2023 r. Powiat Wadowicki podpisał z Województwem Małopolskim umowę nr 43/PS/XIII/2023 o powierzenie grantu w projekcie „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” dla zadania pn. „Remont i doposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach w celu sprostania wyzwaniom migracyjnym”. Projekt dotyczy zakupu sprzętu i wyposażenia pomieszczeń diagnostycznych i poczekalni (korytarza) a także wykonania  niezbędnych remontów, które pozwolą na lepsze, bardziej funkcyjne zagospodarowanie przestrzeni.

Wysokość grantu to 123 924,25 zł.  Termin zakończenia prac określono na 30 czerwca br.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19