Remont drogi powiatowej nr 1787K na odcinku I – w km od 2+670 do km 3+460, na odcinku II – w km od 3+560 do km 5+680 w miejscowościach Przytkowice, Paszkówka; Powiat Wadowicki

Remont drogi powiatowej nr 1787K na odcinku I - w km od 2+670 do km 3+460, na odcinku II - w km od 3+560 do km 5+680 w miejscowościach Przytkowice, Paszkówka; Powiat Wadowicki

W dniu 21 marca 2022 r. Powiat Wadowicki podpisał umowę nr WR-VI.807.4.28.2022.KK o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1787K na odcinku I – w km od 2+670 do km 3+460, na odcinku II – w km od 3+560 do km 5+680 w miejscowościach Przytkowice, Paszkówka; Powiat Wadowicki”. Realizacja inwestycji rozpoczęła się 24 maja 2022 r., a zakończyła – 30 listopada 2022 r. Koszty kwalifikowalne wynoszą 1 557 669,05 zł, natomiast dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 706 831,00 zł. Roboty drogowe wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG-BUD z siedzibą w Spytkowicach. Na objętych zadaniem odcinkach drogi wykonano nową nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej,  a pobocza uzupełniono materiałem kamiennym. Wyremontowany został przepust i uszkodzone zjazdy, wykonano również niezbędne prace wykończeniowe.

Remont drogi powiatowej nr 1787K na odcinku I - w km od 2+670 do km 3+460, na odcinku II - w km od 3+560 do km 5+680 w miejscowościach Przytkowice, Paszkówka; Powiat WadowickiRemont drogi powiatowej nr 1787K na odcinku I - w km od 2+670 do km 3+460, na odcinku II - w km od 3+560 do km 5+680 w miejscowościach Przytkowice, Paszkówka; Powiat Wadowicki