Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS CoV-2 – zadanie dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej

Powiat Wadowicki podpisał umowę WP-III.9421.22.18.2021 z Wojewodą Małopolskim. Dotacja przeznaczona jest na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia, w tym w domach prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczaniu w nich skierowanych osób, z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Całkowita wartość zadania – 213 809 zł, wysokość dofinansowania – 171 047 zł.
Realizacja przez Powiat dotowanego zadania pozwoli na wzmocnienie zabezpieczenia pięciu domów pomocy społecznej przed skutkami wirusa SARS-CoV-2 i przygotowanie ich na wystąpienie zakażenia.