Przebudowa drogi powiatowej nr 1757K w km 3+917 do km 4+815 w miejscowości Nidek, Powiat Wadowicki

Powiat Wadowicki realizuje program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W dniu 13 marca 2023 r. Powiat Wadowicki podpisał umowę nr WR-VI.807.4.35.2023.IK.MAŁ o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1757K w km 3+917 do km 4+815 w miejscowości Nidek, Powiat Wadowicki”. Koszty kwalifikowalne realizacji zadania – zgodnie z podpisaną umową i zawartym aneksem – wynoszą 1 527 238,54 zł, natomiast dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 763 619,00 zł, co stanowi 49,99998 % kosztów kwalifikowalnych. Na objętym zadaniem odcinku drogi wykonany zostanie m.in. chodnik po prawej stronie drogi i kanalizacja deszczowa, a jezdnia będzie poszerzona do 5,5 metra. W dniu 31 maja 2023 r. podpisano z Wykonawcą robót budowlanych – firmą „BRUK-SPEC” Mateusz Gancarczyk z siedzibą w Śleszowicach umowę SON.032.415.2023. Roboty mają być wykonane do 31 października 2023 r.
Poniżej zdjęcia odcinka drogi powiatowej nr 1757K przed przebudową:

 

Informacja o odbiorze prac i zdjęcia drogi po przebudowie:

Bezpieczniej w Nidku. Przy drodze powiatowej wybudowano chodnik