Przebudowa drogi powiatowej nr 1736K w km od 6+528 do km 6+757 w miejscowości Chocznia, Powiat Wadowicki

Powiat Wadowicki realizuje program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W dniu 24 października 2023 r. Powiat Wadowicki podpisał umowę nr WR-VI.807.14.25.2023.IKr.PP.MAŁ o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1736K w km od 6+528 do km 6+757 w miejscowości Chocznia, Powiat Wadowicki”. Zgodnie z zawartą umową oraz aneksem nr 1 z dnia 27 grudnia 2023 r. koszty kwalifikowalne realizacji zadania wynoszą 422 027,69 zł, natomiast dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 337 622,00 zł. Zadanie będzie realizowane do 7 czerwca 2024 roku. Prace będzie wykonywać BRUK – SPEC – PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane Piotr Gancarczyk z Zembrzyc.

Chodniki przy drogach powiatowych. Nagroda za to, co wykonano i plany na przyszły rok