Nadbudowa i przebudowa części dachowej, demontaż i montaż dźwigu – platformy oraz dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku domu pomocy społecznej na działce nr 899/2 położonej w Wadowicach na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 754/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

24 czerwca 2022 r. Powiat Wadowicki podpisał umowę nr VIII/104/PS/1450/22 z Województwem Małopolskim o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa części dachowej, demontaż i montaż dźwigu – platformy oraz dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku domu pomocy społecznej na działce nr 899/2 położonej w Wadowicach na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 754/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.”
Wykonanie ww. zadania obejmuje następujący zakres szczegółowy: roboty budowlane (dach), roboty ogólnobudowlane, roboty elektryczne, dostosowanie ppoż, zakup i montaż urządzenia dźwigowego przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami o łącznej wartości 993 792,05 zł, z czego dofinansowanie z Województwa Małopolskiego wynosi 263 464,58 zł.