Budowa szkolnej hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie

Budowa szkolnej hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie

 

30 grudnia 2021 r. Powiat Wadowicki podpisał umowę nr 2021/0191/12092/SubA/DIS/SP z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania pn. „Budowa szkolnej hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie” w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wynosi 12 100 000, 00 zł, z czego 3 000 000,00 zł to wsparcie z budżetu państwa.