Budowa szkolnej hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach

31 marca 2023 r. Powiat Wadowicki podpisał umowę nr 2023/0126/12092/SubA/DIS/SP/22 z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania pn. „Budowa szkolnej hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach” w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wynosi 14 187 488,00 zł, z czego 3 500 000,00 zł to wsparcie z budżetu państwa. Termin zakończenia zadania inwestycyjnego określono na 31 sierpnia 2024 r. Prace budowlane realizuje firma GRUPA GRAND Sp. z o.o. z Korzennej.

Powiat Wadowicki realizuje program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej