Budowa siłowni zewnętrznej na placu za budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach

Budowa siłowni zewnętrznej na placu za budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach

 

W dniu 14 listopada 2022 r. Powiat Wadowicki podpisał umowę nr II/401/SI/3895/22 z Województwem Małopolskim o dofinansowanie zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na placu za budynkiem  Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach” w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” 2022. Koszt inwestycji wyniósł 230 795,02 zł, z czego 86 560,00 zł to wsparcie z budżetu Województwa Małopolskiego
Prace przy ul. Wojtyłów trwały do połowy grudnia. Wykonało je Przedsiębiorstwo Budowlane Lurka z Białki. Zakres robót obejmował m.in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni i budowę nowej, wykonanie nowego ogrodzenia i montaż urządzeń, takich jak o stół do tenisa stołowego, stolika do szachów i popularnego „chińczyka”, rower do ćwiczenia nóg i rąk, tzw. narciarz/surfer – wahadło oraz piechur/biegacz. Wszystkie urządzenia są przystosowane dla osób pełnosprawnych fizycznie, z lekką niepełnosprawnością fizyczną oraz dla niepełnosprawnych intelektualnie. Wybudowany obiekt jest ogólnodostępny.

Budowa siłowni zewnętrznej na placu za budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach