Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

W dniu 12 października 2021 r. Powiat Wadowicki podpisał umowę nr II/263/SI/2895/21 z Województwem Małopolskim o dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej” w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” 2021. Koszt inwestycji wyniósł ponad 491 tys. zł., z czego 116 180 zł to wsparcie z budżetu Województwa Małopolskiego
Prace trwały do 13 grudnia 2021 r. i wykonała je firma „TORAKOL” sp. z o. o. z Radziejowa.
Obiekt ma nawierzchnię poliuretanową. Jest ogrodzony i oświetlony, posiada również monitoring, zestaw do street workout i stoły do tenisa stołowego. Boisko służy nie tylko szkole ze względu na realizację podstawy programowej z zakresu wychowania fizycznego ale także przyczynia się do poprawy atrakcyjności oferty edukacyjnej placówki i zwiększa poziom kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, a także wpływa na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego uczniom szkoły oraz młodym mieszkańcom gminy Kalwaria Zebrzydowska. Wybudowany obiekt jest ogólnodostępny.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej