Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

W imieniu władz samorządowych Powiatu Wadowickiego wszystkim Paniom i Panom wykonującym zawód pielęgniarki, pielęgniarza i położnej, składamy serdeczne życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.
Dziękujemy, że każdego dnia z ogromnym poświęceniem wykonujecie swoje zawodowe obowiązki. Zawsze doceniamy wsparcie i troskę, jakie niesiecie chorym i cierpiącym, którym towarzyszycie podczas narodzin, choroby, śmierci. Zawsze niesiecie pomoc, wysłuchacie, pocieszycie.
Życzymy, aby pacjenci doceniali Wasze zaangażowanie w wykonywane obowiązki i okazywali Wam życzliwość i wdzięczność. Aby nigdy nie spotkały Was z ich strony lekceważenie, brak szacunku czy przykrość a codzienny wysiłek był doceniany. Życzymy również, aby  praca na rzecz ludzi chorych dawała dumę i satysfakcję.
Korzystając z okazji, składamy Wam również życzenia zdrowia, spełnienia marzeń,  nieustającej satysfakcji i dumy z wykonywanego zawodu a także wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym oraz spełnienia wszelkich planów osobistych i zawodowych.

Przewodnicząca Rady Powiatu – Zofia Kaczyńska
Starosta Wadowicki – Eugeniusz Kurdas
Wicestarosta – Beata Smolec