Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Drodzy Strażacy,
z okazji Waszego Święta wszystkim strażakom oraz pracownikom Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wadowicach przekazujemy wyrazy najwyższego uznania. Życzenia kierujemy również do druhów ochotników z jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszego powiatu.
Dziękujemy, że każdego dnia z najwyższym poświęceniem wypełniacie Państwo swoje obowiązki. O tym, jak istotna jest Wasza służba, przekonaliśmy się szczególnie podczas ostatnich miesięcy, kiedy oprócz ustawowych obowiązków musieliście się zmierzyć z nowymi zadaniami, związanymi z trudną sytuacją epidemiczną w kraju. Wielokrotnie z narażeniem własnego zdrowia i życia pomagaliście innym ludziom nie tylko podczas zagrożeń pożarowych, ale również wówczas, gdy trzeba było walczyć z nowym niebezpieczeństwem – epidemią koronawirusa.
Za codzienną ofiarność i gotowość do niesienia pomocy składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i środowiskom czynnie wspierającym ochronę przeciwpożarową. Życzymy dobrego zdrowia, wytrwałości, pasji w pełnieniu wyjątkowej misji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Wadowicach Zofia Kaczyńska
Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas
Wicestarosta Beata Smolec