Zmiana warty na stanowisku skarbnika Powiatu Wadowickiego

Zmiana warty na stanowisku skarbnika Powiatu Wadowickiego

Maria Warchoł skarbnikiem Powiatu Wadowickiego była przez 25 lat. Współpracowała z zarządami i radnymi sześciu kadencji. Współdecydowała o najważniejszych powiatowych inwestycjach. Teraz postanowiła przejść na emeryturę. Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu (22.02.2024 r.) pożegnali ją członkowie Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz współpracownicy ze Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Na tym samym posiedzeniu rada wybrała nowego skarbnika powiatu. Została nim Irena Żurek, główny specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów starostwa.

Prawda jest taka, że ja naprawdę lubiłam tę pracę. Patrząc na te wszystkie minione lata, mogę powiedzieć, że zrobiliśmy naprawdę dużo. I myślę, że nadal tak będzie – mówiła wczoraj na sesji Rady Powiatu M. Warchoł. Jej „zawodowa przygoda” z administracją zaczęła się w 1990 roku, gdy została główną księgową w Urzędzie Rejonowym w Wadowicach. Po utworzeniu Powiatu Wadowickiego, dokładnie 1 lutego 1999 roku została powołana na funkcję skarbnika powiatu. – Wszystko było świeże, również dotacje i subwencje rządowe nie do końca doszacowane, przez co pierwsze budżety i zamierzenia były ciężkie do realizacji. Jednakże już w dwóch pierwszych kadencjach samorządu wybudowano pawilon „D” szpitala powiatowego i halę sportową przy LO w Kalwarii Zebrzydowskiej – relacjonowała. – Podczas kolejnych kadencji powstał m.in. pomysł budowy pawilonu „E” szpitala, na który niektóry patrzyli z niedowierzaniem, że zaraz po ogólnoświatowym kryzysie finansowym Powiat Wadowicki porywa się „z motyką na słońce”. Ale dzięki wielkiej determinacji zarządu i Rady Powiatu, po uzyskanej dotacji i zaprzestaniu innych większych inwestycji, pomysł udało się zrealizować – mówiła M. Warchoł. Obecną, kończącą się już kadencję nazwała „złotym okresem” naszego samorządu, ponieważ w jej trakcie przeprowadzono kilka naprawdę dużych przedsięwzięć. Powstała m.in. nowa siedziba pogotowia ratunkowego, końca dobiega budowa dwóch przyszkolnych hal sportowych: w Andrychowie i Wadowicach, udało się także nadbudować pawilon „E” szpitala o dwie kondygnacje.

Opisując minione 25 lat, Maria Warchoł wspomniała też o setkach kilometrów wyremontowanych dróg, nowych chodnikach, ścieżkach rowerowych, mostach i przepustach. – Proszę nie myśleć, że wymienione inwestycje chcę przypisać swoim zasługom. Nie. Chciałam pokazać tylko ogrom wykonanych zadań, w których miałam zaszczyt współuczestniczyć – podkreślała.

Zmiana warty na stanowisku skarbnika Powiatu Wadowickiego

Kończąc swoje wystąpienie dotychczasowa skarbnik powiatu dziękowała wszystkim pięciu starostom, z którymi współpracowała, ich zastępcom, członkom zarządów, byłym i obecnym radnym powiatowym, dyrektorom jednostek samorządowych, kierownikom wydziałów i wszystkim pracownikom starostwa. Szczególną uwagę poświęciła osobie sekretarz powiatu Beacie Geisler, która na swoją funkcję została powołana w 1999 roku dokładnie na tej samej sesji Rady Powiatu, co Pani skarbnik.

Podczas wczorajszych obrad Rady Powiatu Maria Warchoł nie tylko wypowiadała ciepłe słowa. Przede wszystkim ich słuchała. Padały one ze strony przewodniczącej Rady Powiatu Zofii Kaczyńskiej, starosty Eugeniusza Kurdasa, radnych a także jej współpracowników ze starostwa. – Te 25 lat minęło bardzo szybko… Stało się tak, bo życie zawodowe Pani skarbnik było wypełnione naprawdę intensywną pracą. Z Panią Marią najpierw jako radny, potem członek Zarządu Powiatu aż w końcu starosta znam się od 18 lat. Wiem, jak ciężko pracowała, jak bardzo starała się, aby swoją rozległą wiedzę i kompetencje wykorzystywać jak najlepiej dla dobra powiatu a przede wszystkim jego mieszkańców – mówił podczas sesji starosta E. Kurdas. – Najprościej jak się da, powiem tak: w imieniu własnym, zarządu powiatu, sekretarz powiatu, kierowników oraz pracowników starostwa bardzo, ale to bardzo dziękuję! Jesteśmy wdzięczni za ogrom pracy, którą wykonała Pani przez te minione 25 lat. Dziękujemy, że swoje obowiązki wypełniała Pani w sposób rzetelny, profesjonalny i z wielkim oddaniem. Dziękujemy także za merytoryczne wsparcie zarządu w sprawach pozafinansowych. W końcu wyrażamy wdzięczność za to, że stworzyła Pani silny i stabilny zespół wydziału finansów, który będzie podporą dla nowego skarbnika. Na nowym etapie życia życzymy dużo zdrowia i sił do realizacji planów i pasji, na które przez minione lata zwyczajnie nie było czasu – dodawał E. Kurdas

Zmiana warty na stanowisku skarbnika Powiatu Wadowickiego

Także na wczorajszym posiedzeniu Rady Powiatu, na stanowisko nowego skarbnika powiatu starosta rekomendował Radzie Powiatu Irenę Żurek. Na funkcję została powołana jednogłośnie. Nowa skarbnik jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie. Licencjat uzyskała w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej na kierunku finanse, natomiast tytuł magistra zdobyła w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 1999 roku pracuje w wadowickim starostwie, w Wydziale Budżetu i Finansów.

Zmiana warty na stanowisku skarbnika Powiatu Wadowickiego