Złote Indeksy Akademii WSB także dla absolwentów naszych szkół

Złote Indeksy Akademii WSB także dla absolwentów naszych szkół

Ta relacja staje się coraz silniejsza a naszej młodzieży przynosi wymierne korzyści. 8 lipca 2021 r. Powiat Wadowicki podpisał umowę o współpracy z Akademią WSB, jedną z najwyżej notowanych niepublicznych szkół wyższych w naszym kraju. Niespełna rok później, bo 29 kwietnia br. dwoje absolwentów szkół średnich podległych naszemu powiatowi otrzymało Złote Indeksy, uprawniające do odbywania na Akademii WSB studiów I stopnia w trybie stacjonarnym.

Jedna z wyróżnionych osób zadeklarowała aplikację na kierunek Inżynieria zarządzania, druga wybrała Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Uroczystość wręczenia maturzystom „Złotych Indeksów Akademii WSB” zorganizowano w partnerskiej placówce uczelni – Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy. Więcej na temat m.in. tego wydarzenia można przeczytać tutaj

Przypomnijmy. Akademia WSB to jedna z najwyżej notowanych szkół wyższych w naszym kraju: w prestiżowym rankingu Perspektyw 2021 zajęła trzecie miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych. W rankingu Uczelni Akademickich 2021 znalazła się na 35. miejscu w Polsce wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.