Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Powiatu w Wadowicach

Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Powiatu w Wadowicach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) przewodnicząca Rady Powiatu w Wadowicach zwołuje XLVIII sesję Rady Powiatu w Wadowicach na dzień 25 maja 2023 r. o godz. 10.00. Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 24B.

Porządek obrad do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania: