Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Powiatu w Wadowicach (transmisja na żywo)

Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Powiatu w Wadowicach (transmisja na żywo)

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), na wniosek grupy radnych, Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje XLVI Sesję Rady Powiatu w Wadowicach na dzień 24 marca 2023 r. o godz. 900. Posiedzenie odbędzie się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 24B.
Porządek obrad do pobrania poniżej.

Transmisja na żywo dostępna jest tutaj

 

Pliki do pobrania: