Zawiadomienie o XLI sesji Rady Powiatu w Wadowicach

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Powiatu w Wadowicach

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) na wniosek Zarządu Powiatu Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje XLI Sesję Rady Powiatu w Wadowicach na dzień 23 listopada 2022 r. o godz. 1000. Posiedzenie odbędzie się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 24B.
Porządek obrad można pobrać poniżej.

Pliki do pobrania: