Zawiadomienie o LIX sesji Rady Powiatu w Wadowicach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje LIX sesję Rady Powiatu w Wadowicach na dzień 21 marca 2024 r. o godz. 1000. Posiedzenie odbędzie się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 24B.

Porządek obrad można pobrać poniżej.

 

Pliki do pobrania: