Zawiadomienie o LIII sesji Rady Powiatu w Wadowicach

Zawiadomienie o LIII sesji Rady Powiatu w Wadowicach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje LIII Sesję Rady Powiatu w Wadowicach na dzień 12 października 2023 r. Posiedzenie odbędzie się: I część o godz. 1000 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy, ul. Dworska 8,  II część Sesji (po przerwie) o godz. 1430 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 24B.
Porządek obrad do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania: