Zaproszenie na wykład online „Wolontariat w świetle prawa”

Zaproszenie na wykład online  „Wolontariat w świetle prawa”

Stowarzyszenie Sursum Corda zaprasza na II otwarty wykład online  „Wolontariat w świetle prawa” w ramach edukacji prawnej, stanowiący wkład własny do realizowanego zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Grupa uczestników
Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, samorządów lokalnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, podmiotów kościelnych.

Cele i korzyści
Poszerzenie wiedzy na temat aspektów prawnych wolontariatu, możliwości korzystania ze świadczeń wolontariuszy, rozwijania wolontariatu w środowisku lokalnym oraz zarządzania wolontariuszami w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podczas szkolenia będzie możliwość zadawania indywidualnych pytań, co pozwoli na lepsze zrozumienie i praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień.

Zaświadczenia dla uczestników
Każdy uczestnik otrzyma po szkoleniu mailem e-zaświadczenie potwierdzające udział.

Program szkolenia

  • Regulacje prawne związane z wolontariatem
  • Wolontariat w lokalnym środowisku – podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń wolontariuszy
  • Zarządzanie wolontariuszami, prawa i obowiązki stron
  • Pytania i odpowiedzi (można je zgłosić już na etapie wypełniania formularza rejestracyjnego)

Termin i forma
06.06.2024 r. (czwartek), godz. 10.00 – 10.45, online (platforma Teams)

Rejestracja na szkolenie
Do 5.06.2024 r. (środa), do godz. 10.00, wyłącznie poprzez formularz online: https://forms.office.com/e/52r7fHVeVM

Po dokonaniu rejestracji, na wskazany adres mail prześlemy link do spotkania, najpóźniej w dniu szkolenia.

W imieniu Organizatorów – zapraszamy!