Zaproszenie na warsztaty „Jestem rodzicem”

rodzina

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zaprasza rodziców na warsztaty podniesienia kompetencji wychowawczych.

Od 31 maja 2022 roku rozpoczyna się cykl spotkań dla rodziców. Uczestnicy będą mogli poszerzyć wiedzę i rozwinąć umiejętności wychowawcze w zakresie:

– rozpoznawania i zaspokajania potrzeb dziecka,

– rozpoznawania uczuć własnych i dziecka,

– nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem,

– określenia praw i obowiązków dziecka,

– stawiania granic,

– konstruktywnego stosowania nagród i kar,

– wypracowania konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, rozładowania napięć i złości.

Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek 31 maja 2022 roku o godzinie 17:30 w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy ul. Dworska 9A.

Spotkania będą odbywać się co dwa tygodnie we wtorki w godzinach: 17:30 – 19:30. Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się na dołączonym plakacie.
Dodatkowe informacje i zapisy pod numerem telefonu: 33 873 10 01. Osoba odpowiedzialna: Joanna Kołos-Kalisz.

Warsztaty są bezpłatne. Zapraszamy!

zaproszenie na warsztaty dla rodziców