Fotowoltaika dla przedsiębiorców z sektora MŚP – zaproszenie na warsztaty on-line

Fotowoltaika dla przedsiębiorców z sektora MŚP – zaproszenie na warsztaty on-line

Starostwo Powiatowe w Wadowicach, w związku z pismem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego informuje, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości organizuje bezpłatne warsztaty dotyczące fotowoltaiki i nadchodzących zmian prawnych w zakresie zasad rozliczania energii wytworzonej w mikroinstalacjach PV.
Warsztaty przygotowane zostały przez Zespół Ekodoradców dla biznesu Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i skierowane są do lokalnych przedsiębiorców z sektora MŚP i odbędą się on-line 24 listopada 2021 r. (środa) o godzinie 11:00.
Szczegółowy program warsztatów oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej:
https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci/fotowoltaika-dla-przedsiebiorcow-z-sektora-msp-warsztaty-on-line
Spotkanie zorganizowane jest w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.