Zaproszenie dla NGO: razem stwórzmy nową strategię rozwoju powiatu!

Zaproszenie dla NGO: razem stwórzmy nową strategię rozwoju powiatu!
W związku z realizacją działań dotyczących budowania Strategii  Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021-2027 zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wadowickiego do udziału w warsztacie strategicznym. Spotkanie odbędzie się 14 września 2020 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 24B (nowy budynek – I piętro). Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu w proces tworzenia Strategii nie tylko pracowników Starostwa Powiatowego, lecz także przedstawicieli jednostek powiatowych, samorządów gminnych oraz partnerów społecznych i gospodarczych, wypracowany dokument stanie się drogowskazem  wskazującym najważniejsze kierunki rozwoju naszego powiatu na najbliższe siedem lat. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie najpóźniej do dnia 11 września br. (piątek) telefonicznie pod numerem: 33/873-42-76 lub mailowo na adres: fundusze@powiatwadowicki.pl .
Serdecznie zapraszamy!