Zaczytany Powiat Wadowicki

Zaczytany Powiat Wadowicki

2185 – tyle książek przeczytali w ciągu siedmiu miesięcy uczniowie klas I-III z 28 szkół podstawowych Powiatu Wadowickiego. To efekt projektu czytelniczego pod nazwą „Wadowickie Potyczki Czytelnicze”, organizowanego przez Wadowicką Bibliotekę Pedagogiczną i Szkołę Podstawową w Bachowicach.

Działanie miało na celu kształtowanie i rozwijanie wrażliwości na prawdę, dobro i piękno poprzez obcowanie z klasyką literatury dziecięcej. Projekt promował modę na rodzinne czytanie, wspierał rodziców w wychowaniu najmłodszych do wartości i służył budowaniu rodzinnych więzi. Dla uczniów rozpoczynających naukę szkolną konkurs był atrakcyjną formą doskonalenia umiejętności czytania.
Projekt „Wadowickie Potyczki Czytelnicze” przebiegał w trzech etapach.
Rozpoczął się na początku listopada 2021 r. i trwał do końca maja 2022 r. Zainteresowanie konkursem przerosło oczekiwania organizatorów. Przystąpiło do niego 426 uczniów
z 28 szkół, którzy przeczytali łącznie w ciągu siedmiu miesięcy aż 2185 książek.

W pierwszym etapie – szkolnym – uczestnicy Konkursu wspólnie z rodzicami czytali wybrane przez siebie książki i rozwiązywali przygotowane do nich testy. Drugi etap – półfinałowy – odbył się w macierzystych szkołach i miał na celu wyłonienie dwóch najlepszych czytelników, którzy jako drużyna reprezentowali szkołę w finale, który odbył się 31 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach. Uroczystej inauguracji dokonały: kierownik PBW w Krakowie Filii w Wadowicach
Elżbieta Wójcicka oraz Dyrektor ZSP w Bachowicach Agnieszka Harmata. Uczestnicy rozwiązywali test finałowy. Wymagana była znajomość książek Renaty Piątkowskiej pt. „Biuro detektywistyczne Dziurka od klucza” oraz „Biuro Detektywistyczne Dziurka od klucza Główka pracuje!”. Po wytężonej pracy przyszedł czas na zasłużony odpoczynek i słodki poczęstunek. Finaliści uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Renatą Piątkowską. Pisarka rozbawiła dzieci śmiesznymi opowieściami zaczerpniętymi ze swoich książek i w humorystyczny sposób wskazywała na korzyści płynące z czytania.

W czasie wielkiego finału rywalizacja uczestników była zacięta, a poziom bardzo wyrównany, o czym świadczą przyznane przez jury lokaty:
I miejsce
Milena Polanek i Anna Żmuda z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy z maksymalnym wynikiem 100 pkt.
Koordynator szkolny Małgorzata Herzyk i Magdalena Malec.
II miejsce ex aequo:
Róża Trąbka i Katarzyna Piwowar ze Szkoły Podstawowej w Skawinkach
Koordynator szkolny Katarzyna Stankiewicz
Wiktoria Dziewińska i Julia Wilk z Zespołu Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej,
Koordynator Szkolny Ewa Grzyb
Pola Dyrcz i Łukasz Pochopień z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Bemkego
na Kopcu w Kleczy Dolnej
Koordynator szkolny Ewa Hutniczak
III miejsce
Jan Babieno i Adam Bołbot ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wadowicach, Koordynator szkolny Anna Pasterak.
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali książki i różne upominki. Laureaci
I miejsca dostali ponadto bilety wstępu do Energylandii w Zatorze, a laureaci II i III miejsca – bilety wstępu do Parku Miniatur w Inwałdzie. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursu, koordynatorom szkolnym i rodzicom za zaangażowanie, duży wkład pracy i poświęcony czas, życząc jednocześnie sukcesów w dalszej edukacji i pracy. Konkurs wsparł finansowo również Powiat Wadowicki.

(oprac. na podstawie mat. nadesłanych przez WBP)