Województwo Małopolskie zaprasza do współpracy

nabór - komisja konkursowa - Województwo Małopolskie

Rozpoczął się nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, czyli grona ekspertów, którzy wspierają Województwo Małopolskie m.in. w rozdziale dotacji dla organizacji pozarządowych. Na zgłoszenia kandydatów wraz z rekomendacjami urząd marszałkowski czeka do 31 stycznia 2023 roku.

Jeśli działasz w małopolskich organizacjach pozarządowych i chcesz mieć wpływ na to, jak Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ocenia oferty od NGO, które wpływają w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, masz na to szansę – wystartuj w trwającym właśnie naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.

Głównym zadaniem kandydatów będzie reprezentacja organizacji pozarządowych (lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w opiniowaniu ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego. Kandydatów mogą więc zgłaszać zarówno organizacje pozarządowe, jak i podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego czy innych kościołów, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym kluby sportowe będące spółkami).

Samorząd Województwa Małopolskiego wspólnie z III sektorem realizuje wiele zadań publicznych. Dlatego też, jak co roku, ogłaszamy nabór do bazy kandydatów oceniających oferty w ramach otwartych konkursów ofert. Ogromnie cenimy doświadczenie i ekspercką wiedzę organizacji pozarządowych. Liczymy więc na to, że ta współpraca będzie nie tylko gwarancją przejrzystości całego procesu oceny, ale też – w szerszej perspektywie – zaowocuje świetnymi inicjatywami i harmonijnym rozwojem Małopolski. Serdecznie zapraszam do składania aplikacji w ogłoszonym naborze – mówi Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji tutaj