Więcej chodników – dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wadowickiego

Chodnik w Sułkowicach

– Obejmując funkcję starosty jasno zadeklarowałem, że modernizacja dróg i budowa chodników będzie jednym z priorytetów obecnych władz powiatu. I tak się dzieje. Mnóstwo pracy wykonaliśmy w 2019 i 2020 roku, tempa nie zwolniliśmy i w tym roku – podkreśla starosta Eugeniusz Kurdas. Dane urzędników starostwa potwierdzają te słowa. Obok dużych i mniejszych inwestycji nakierowanych na poprawę stanu dróg powiatowych, w mijającym roku sporo działo się także, jeśli chodzi o budowę chodników.
Do największych inwestycji należały m.in. kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej Andrychów – Rzyki Jagódki czy kontynuacja inwestycji przy drodze powiatowej Wadowice – Wieprz w miejscowości Frydrychowice. Ale większe lub mniejsze odcinki chodników powstały także m.in. w Radoczy, Kleczy Dolnej, Stroniu, Spytkowicach, Zakrzowie i Stanisławiu Dolnym. Łącznie na te inwestycje wydatkowano około 2,2 miliona złotych. Inwestycje obejmowały nie tylko przygotowanie terenu, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni, ale często wiele innych prac, jak np. wykonanie kanalizacji deszczowej, umocnienie powierzchni skarp i rowów, czy wykonanie barier i krawężników. Zadania te były współfinansowane przez samorządy gminne. Ponadto, w ramach zawartych porozumień powiat dofinansował – w kwocie około 740 tys. zł – budowę chodników realizowaną przez gminy (np. w Jaszczurowej, Wysokiej czy Tomicach).
– Gminy i mieszkańcy domagają się chodników, a czasami i ścieżek pieszo-rowerowych przy powiatowych drogach – taka powstaje obecnie przy drodze powiatowej w Rzykach. Jako samorząd powiatowy w ramach naszych możliwości finansowych, staramy się jak najlepiej odpowiedzieć na te potrzeby. Wiadomo bowiem, że nie tylko modernizacja dróg, ale właśnie i budowa chodników ma pozytywne skutki dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a na tym bardzo nam zależy – podkreśla starosta. – Jeśli chodzi o budowę chodników, to zdecydowaną większość tych inwestycji wykonujemy we współpracy z gminami. One nie tylko zgłaszają nam, na jakim odcinku im najbardziej zależy, ale też współfinansują prace. Współpraca układa się bardzo dobrze. Jestem za to wdzięczny włodarzom gmin z naszego powiatu – dodaje E. Kurdas.

Chodnik w SpytkowicachChodnik we FrydrychowicachChodnik w Wysokiej