Weź udział w konsultacjach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski!

Weź udział w konsultacjach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski!

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, iż rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
Uchwałą nr 1455/2021 z dnia 12 października 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego skierował projekt Programu do konsultacji społecznych, które trwają do 16 listopada 2021 r.
Uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu dokumentu można przekazywać za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag. Wypełniony elektronicznie formularz (w wersji edytowalnej) należy przesłać na adres e-mail: program2027@umwm.malopolska.pl lub w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi ul. Wielicka 72a, 30-552 Kraków, z dopiskiem „Konsultacje społeczne programu regionalnego 2021-2027”.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konsultacji społecznych programu (w tym formularz zgłaszania uwag) znajdują się na stronach: www.rpo.malopolska.pl/ oraz www.malopolska.pl/