Ważny komunikat

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Starosta Wadowicki informuje, że w dniu 31.01.2023 r. (wtorek) zostały zaplanowane prace uzupełniające związane z dostosowaniem baz danych BDOT500 i GESUT do obowiązujących przepisów.
Przewiduje się możliwe utrudnienia w obsłudze stron w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Mickiewicza 24 (dotyczące sprzedaży mapy zasadniczej) oraz w działaniu Geoportalu Powiatu Wadowickiego. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.