W Lanckoronie powstanie połączenie drogowe BDI ze Skawiną

W Lanckoronie powstanie połączenie drogowe BDI ze Skawiną - podpisano porozumienie w tej sprawie

Województwo Małopolskie wraz z Powiatem Krakowskim, Powiatem Wadowickim i Gminą Skawina wspólnie postanowiły doprowadzić do powstania połączenia drogowego Skawiny z planowaną Beskidzką Drogą Integracyjną (BDI). W piątek, 4 listopada br. w Krakowie uroczyście podpisano i przekazano porozumienie w tej sprawie. W wydarzeniu wzięli udział m.in. wicemarszałek Łukasz Smółka, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Katarzyna Węgrzyn-Madeja oraz samorządowcy. W imieniu naszego samorządu dokument podpisali: starosta Eugeniusz Kurdas oraz członek Zarządu Powiatu Marek Ciepły.

W imieniu marszałka Witolda Kozłowskiego i swoim bardzo dziękuję sygnatariuszom porozumienia. Ta ważna dla Małopolski drogowa inwestycja usprawni komunikację w tej części regionu i w przyszłości skróci czas dojazdu do Wadowic, czy dalej na Śląsk. To niezwykle istotne dla rozwoju gospodarczego, ale też poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego – podkreślał podczas spotkania wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

W Lanckoronie powstanie połączenie drogowe BDI ze Skawiną

Samorząd wojewódzki wspólnie z Powiatem Krakowskim, Powiatem Wadowickim i Gminą Skawina postanowiły zrealizować zadanie inwestycyjne p.n.: „Opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla połączenia BDI w m. Lanckorona z DW 953 w Skawinie”. Połączenie Skawina – BDI to zamierzenie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu nowego odcinka drogi wojewódzkiej, który zespoli się z obwodnicą Skawiny.

Inwestorem tego zadania w zakresie opracowania studium jest Województwo Małopolskie, a jego całkowita wartość to ponad 793 tys. zł. Koszty ponoszone przez strony zostaną sfinansowane w następującym podziale: województwo – 51,7% (ponad 410  tys. zł finansowane w 2023 r.), Powiat Krakowski blisko 139 tys. zł w 2022 r., Powiat Wadowicki ponad 105,5 tys. zł w 2022 r., i Gmina Skawina w łącznej kwocie blisko 139 tys. podzielone na lata 2022-2023. W ramach zadania zostanie opracowane studium korytarzowe oraz wielowariantowe studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z analizą wielokryterialną dla połączenia BDI w Lanckoronie z drogą wojewódzką DW953 w Skawinie.

Przypomnijmy, że Beskidzka Droga Integracyjna to planowana droga ekspresowa S52, która w przyszłości połączy Głogoczów z Bielskiem-Białą.

(opr. na podstawie www.malopolska.pl, fot. www.malopolska.pl)