„W krainie wartości – Dobro i Prawda”, czyli Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych w Wadowicach

„W krainie wartości – Dobro i Prawda”,  czyli Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych  w Zespole Szkół Specjalnych w Wadowicach

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest na całym świecie 3 grudnia. Dla wychowanków placówek szkolnictwa specjalnego, podopiecznych fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji wspierających osoby z różnymi niepełnosprawnościami jest to dzień wyjątkowy. Jego celem nadrzędnym jest zwiększanie świadomości ludzi na temat trudności, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i potrzeby działań w kierunku usuwania szeroko pojętych barier ponieważ, jak mówi Anna Dymna, „osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce, żeby go normalnie traktować”. Co roku, przez 14 lat, uroczyste obchody tego Święta odbywały się pod honorowym patronatem Zarządu Powiatu w Wadowicach, a ich organizatorem była Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach. Ze względu na pandemię w tym roku zawężono je jednak do uroczystości wewnątrzszkolnych, które w tym roku odbyły się 3 grudnia.
Już od samego wejścia do szkoły można było doświadczyć podniosłości tego dnia. Wszyscy elegancko ubrani, dumni i podekscytowani tym, co ich czeka… Uczniowie czuli, że to ich Święto! Na początku odbyły się warsztaty związane z tematyką Prawdy, Dobra i Szlachetności. Dzieci i młodzież prezentowali swoje przemyślenia i osiągnięcia w zakresie pomocy drugiemu człowiekowi. Na wyciętych sercach opisywali swoje życzliwe uczynki w stosunku do bliskich, kolegów czy też innych osób, a następnie stworzyli z nich „łańcuch dobroci”. Były to wzruszające i warte zapamiętania chwile. Obchodom towarzyszyła również wartościowa muzyka, jak np. utwór „Tak to tak a nie to nie” Arki Noego. Obchody znakomicie podsumował seans filmowy, którego motywem przewodnim były Prawda i Dobro. Uczniowie z wielkim skupieniem oglądali produkcję pt. „Pollyanna”, a następnie z zaangażowaniem włączali się w dyskusję na temat przekazu, jaki za sobą niesie.
Celebrowanie takich Świąt jak Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych jest niewątpliwie ważne i potrzebne. Kluczowym jest jednak, aby również na co dzień pamiętać, że w przestrzeni społecznej jest miejsce dla każdego bez względu na jego sprawność, zaś szukanie płaszczyzn do owocnego, wspólnego funkcjonowania jest naszą odpowiedzialnością.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach pragną złożyć serdeczne podziękowania Zarządowi Powiatu w Wadowicach, a w szczególności Staroście – Panu Eugeniuszowi Kurdasowi, Wicestaroście – Pani Beacie Smolec oraz Przewodniczącej Rady Powiatu – Pani Zofii Kaczyńskiej za przepiękne życzenia i życzliwą pamięć o naszym Święcie, a także za całoroczną owocną współpracę. Mamy nadzieję, że wszystkie życzenia się spełnią!

Tekst i zdjęcia: ZSS w Wadowicach.

„W krainie wartości - Dobro i Prawda”,  czyli Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych  w Zespole Szkół Specjalnych w Wadowicach„W krainie wartości - Dobro i Prawda”,  czyli Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych  w Zespole Szkół Specjalnych w Wadowicach„W krainie wartości - Dobro i Prawda”,  czyli Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych  w Zespole Szkół Specjalnych w Wadowicach„W krainie wartości - Dobro i Prawda”,  czyli Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych  w Zespole Szkół Specjalnych w Wadowicach