VII nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

VII nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Nabór jest uruchomiony dla 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”, cel szczegółowy „Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej”. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację mikroprojektów indywidualnych o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.
Czas trwania naboru: od 18.02.2021 r. do 19.04.2021 r. do godziny 15:00.
Więcej informacji w załączonym pliku oraz na stronie Stowarzyszenia: http://www.euroregion-beskidy.pl/

Pliki do pobrania: