Uwaga! Szczepienie lisów

Uwaga! Szczepienie lisów

Starosta Wadowicki w związku z pismem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 12.09.2022 r., znak: WIW-ChZ.913.6.32.2022, informuje, iż w dniach od 23 września do 1 października 2022 roku na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielonobrązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierający wewnątrz blister aluminiowo – plastykowy wypełniony płynem.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

1. Nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki.

2. Przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

3. Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

4. W okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się powyższych zaleceń, a rodziców i opiekunów o przekazanie stosownych informacji dzieciom.

Szczegółowych informacji dotyczących szczepienia lisów udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach, tel.: (33) 823 34 22 .

Zdjęcie poglądowe szczepionki znajduje się w pliku do pobrania.

Pliki do pobrania: