Uwaga na silny wiatr

Uwaga na silny wiatr

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że na terenie powiatu wadowickiego od godz. 21.00 dnia 17.02.2023 do godz. 07.00 dnia 18.02.2023 r. prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu (źródło: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie).

Skutki: możliwe utrudnienia na drogach związane z powalonymi drzewami, przerwy w dostawach prądu.

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zachęcamy do skorzystania z aplikacji RSO.

Wadowice, dnia 17.02.2023 r.