Uwaga na przymrozki

Uwaga na przymrozki

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że na terenie powiatu wadowickiego od godz. 23:00 dnia 08.05.2023 do godz. 07:00 dnia 09.05.2023 prognozuje się wystąpienie lokalnego spadku temperatury powietrza do około 0 stopni C. Temperatura minimalna od 0 stopni C do 3. Lokalnie -1. Przy gruncie od -3 stopni C do -1.

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się m.in. utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.