Ukraińcy z wizytą w Tomicach

Ukraińcy z wizytą w Tomicach

Starosta Wadowicki Jacek Jończyk spotkał się z przedstawicielami Gminy Juskiwci oraz Rejonu Łanowce na Ukrainie, którzy w dniach 2 – 4 września gościli w Tomicach. Obie strony wyraziły chęć nawiązania współpracy, zwłaszcza na niwie gospodarczej.
Delegacja z Ukrainy przybyła na zaproszenie Dyrektora Gimnazjum w Tomicach Andrzeja Zielińskiego oraz Orkiestry Dętej z Zygodowic. Orkiestra Dęta i grupa Mażoretek z Gminy Juskiwci uświetnili swoimi występami Dożynki Gminne.  Ukraińcy mieli też okazję poznać piękno Powiatu Wadowickiego, a także spotkali się z młodzieżą gimnazjalną.    
W dniu 4 września br. Starosta oraz Zastępca Wójta Ryszard Góralczyk i Przewodniczący Rady Zygmunt Szymczak dyskutowali z samorządowcami z Ukrainy: Przewodniczącym Rejonu Łanowce Aleksandrem Błaszczukiem i Wójtem Gminy Juskiwci Michaiłem Kurtianem nad możliwością poszerzenia dotychczasowej współpracy (orkiestry dęte oraz szkoły) i nawiązaniu współpracy przez powiat wadowicki i rejon łanowiecki. Była też okazja do wymiany opinii o aktualnej sytuacji samorządów Polski i Ukrainy.

Foto: UG w Tomicach