Uczniowie z naszego powiatu ze stypendiami od premiera

Uczniowie z naszego powiatu ze stypendiami od premiera

21 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wadowickiego znalazło się w gronie tegorocznych stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Uroczystego wręczenia stypendiów dokonały 5 grudnia br. małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer oraz przewodnicząca Rady Powiatu w Wadowicach Zofia Kaczyńska. W wydarzeniu, które zorganizowano w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach uczestniczyli także stypendyści z powiatów: oświęcimskiego oraz suskiego.
Drodzy stypendyści, dzisiaj w imieniu Pana premiera i własnym pragniemy Wam pogratulować i podziękować za to, że pokazujecie, że chcieć znaczy móc. Należycie do tych osób, które wielką wagę przykładają do swojej edukacji, do zdobywania wiedzy, a jednocześnie potrafią łączyć te elementy z rozwijaniem swoich pasji. To musi budzić szacunek i podziw – zwracała się do stypendystów H. Cimer. Ciepłe słowa skierowała także do tych, którzy zawsze stoją u boku młodych osób a więc m.in. rodziców i nauczycieli.

Kochani nasi młodzi przyjaciele… Dla mnie, nie tylko jako przewodniczącej Rady Powiatu w Wadowicach, ale przede wszystkim jako byłej dyrektor szkoły, to piękna chwila gościć tak wielu młodych, zdolnych, mądrych i dobrych osób – powiedziała w swoim wystąpieniu Zofia Kaczyńska. – Mam do Was jedną prośbę. Zawsze pamiętajcie o swojej małej Ojczyźnie, o tym, skąd się wywodzicie. Pamiętajcie także o tej dużej Ojczyźnie czyli o Polsce. Ona zawsze będzie z Was dumna, ale jednocześnie ona potrzebuje Waszej mądrości, zaradności, Waszej wiedzy – dodawała.

Z Powiatu Wadowickiego stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali:
Marlena Brańka – Technikum Nr 2 (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach)
Julia Baran – Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy)
Agnieszka Chmiel – Technikum Nr 1 (CKZiU w Andrychowie)
Krzysztof Kłusek – Technikum Logistyki (ZS CKU w Radoczy)
Emilia Kręcioch – Technikum Nr 1 (CKZiU w Andrychowie)
Emilia Kucia – Niepubliczne Technikum (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Wadowicach)
Julita Lach – Technikum Nr 2 (CKZiU Nr 1 w Wadowicach)
Maria Leńczowska – Technikum (Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej)
Natalia Leśniak – Technikum nr 2 (Zespół Szkół Nr 2 w Andrychowie)
Weronika Marek – III Liceum Ogólnokształcące (CKZiU Nr 1 w Wadowicach)
Adrian Nosidlak – Niepubliczne Technikum (ZDZ w Wadowicach)
Dominik Oleksy – Technikum nr 1 (CKZiU Nr 2 w Wadowicach)
Kamil Orkisz – Technikum nr 3 (CKZiU Nr 2 w Wadowicach)
Agnieszka Pawińska – Technikum nr 2 (ZS Nr 2 w Andrychowie)
Wiktoria Pilarz – Niepubliczne Technikum (ZDZ w Andrychowie)
Aleksander Pływacz – I Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach
Mateusz Szwed – I Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie
Julia Tomczyk – II Liceum Ogólnokształcące (CKZiU Nr 2 w Wadowicach)
Konrad Wojewodzic – Technikum (ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej)
Liliana Zagórda – I Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej)
Martyna Żywioł – Liceum Ogólnokształcące (ZDZ w Andrychowie)
***
Stypendium przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub są wyjątkowo uzdolnieni w co najmniej jednej z dziedzin wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa.

Uczniowie z naszego powiatu ze stypendiami od premiera

Uczniowie z naszego powiatu ze stypendiami od premiera

Uczniowie z naszego powiatu ze stypendiami od premiera

Uczniowie z naszego powiatu ze stypendiami od premiera

Uczniowie z naszego powiatu ze stypendiami od premiera