Tym razem Fredro

Tym razem Fredro

Spektakl „Dwa razy Fredro” oparty na komediach „Świeczka zgasła” i „Dwie blizny” zaprezentowało 10 czerwca na deskach kalwaryjskiego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki szkolne koło teatralne „Carpe diem”. Grupa istnieje od 30 lat. Od 2001 r. działa w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. To już tradycja, że pod koniec każdego roku szkolnego młodzi ludzie przybliżają widzom dzieła najsłynniejszych polskich i zagranicznych dramatopisarzy. Tym razem wybór padł na Aleksandra Fredrę.

Zanim rozpoczęto przedstawienie, wszystkich zgromadzonych widzów i zaproszonych gości powitali opiekunka Koła Elżbieta Karelus oraz dyrektor szkoły Piotr Janusiewicz. Gromkimi brawami publiczność upamiętniła osoby, które pracowały z kołem ale w ostatnim roku odeszły do Pana.

Powiat Wadowicki na premierze reprezentowali przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimer.
Zawsze z ogromnym sentymentem wracam do tego liceum, bo po pierwsze to szkoła, do której sama uczęszczałam a po drugie – pracowałam tu jako nauczycielka – mówiła Zofia Kaczyńska. – Ogromnie cieszę się, że szkoła umożliwia młodzieży realizację swoich artystycznych pasji i rozwijanie ich talentów. Chciałam podziękować dyrekcji szkoły, opiekunce koła, a także pracownikom Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej za to, że mimo pandemii i obowiązujących ograniczeń z tym związanych, udało się przygotować tak wspaniałe przedstawienie.
Podziękowania i gratulacje w imieniu Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu przekazał Marek Cimer. Radny był pod wrażeniem wysokiego poziomu gry aktorskiej młodych ludzi. W dowód uznania uczniowie otrzymali drobne upominki.

Utworzenie szkolnego koła teatralnego ogłosił na początku roku szkolnego 1990/91 ówczesny dyrektor szkoły Tadeusz Bębenek. Opiekunką grupy została nauczycielka biologii Ewa Starzak. Koło zrzeszało na początku niewielką liczbę osób, potem systematycznie jego członków przybywało. W 1996 r. ogłoszono konkurs na jego nazwę. Wybrano propozycję Katarzyny Starzak – Carpe diem, co po łacinie znaczy „chwytaj dzień, ciesz się tym, co dziś”. W 2000 r. pieczę nad młodymi aktorami przejęła polonistka Elżbieta Karelus. Pod nowym kierownictwem koło kontynuuje realizację spektakli teatralnych, gromadząc na widowni społeczność szkolną, przedstawicieli lokalnych władz oświatowych i samorządowych, uczniów szkół podstawowych i mieszkańców gminy oraz wszystkich sympatyków Carpe diem.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia: https://powiatwadowicki.pl/galerie/tym-razem-fredro/