To było udane wydarzenie. W Wadowicach obradował Konwent przewodniczących Rad Powiatu Małopolski

konwent przewodniczących Rad Powiatu

Na zaproszenie przewodniczącej Rady Powiatu w Wadowicach Zofii Kaczyńskiej i przewodnicząca konwentu Piotra Goraja 21 i 22 kwietnia w stolicy naszego regionu zorganizowano Konwent Przewodniczących Rad Powiatu Województwa Małopolskiego. – Organizacja takiego wydarzenia była dla nas dużym zobowiązaniem, ale jeszcze większym zaszczytem. Cieszę się, bo udało się nam podjąć ważne tematy związane z funkcjonowaniem samorządu powiatowego, a jednocześnie pokazać uczestnikom spotkania miejsca, z których słynie nasza ziemia. Nasi goście nie kryli zadowolenia z wizyty, byli też pod wrażeniem atrakcyjności Powiatu Wadowickiego. Konwent możemy więc uznać za udany, zarówno jeśli chodzi o część merytoryczną, jak i pod względem promocyjnym – podsumowuje wydarzenie Z. Kaczyńska.

W dwudniowym spotkaniu uczestniczyli m.in. przewodniczący bądź wiceprzewodniczący rad powiatów z kilkunastu małopolskich powiatów. Obok nich do Wadowic przyjechali honorowi członkowie konwentu: Adam Kociołek i Józef Łasak a także osoby niebędące członkami prezydiów rad powiatów, ale zajmujące inne ważne funkcje w samorządach. Pierwszego dnia w wydarzeniu wzięli udział również starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas oraz wicestarosta Beata Smolec. Z uczestnikami konwentu spotkali się ponadto poseł na Sejm RP Filip Kaczyński oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Piotr Hajnosz.

Otwarcia obrad dokonała przewodnicząca Rady Powiatu w Wadowicach Z. Kaczyńska oraz przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Piotr Goraj, który kieruje pracami konwentu. Na wstępie wydarzenia Z. Kaczyńska z pomocą prezentacji multimedialnej przedstawiła nasz region. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch bardzo ważnych prelekcji. Pierwsza dotyczyła tematu głównego konwentu czyli problematyki udzielania absolutorium Zarządowi Powiatu. W niezwykle ciekawy sposób tę kwestię nakreślił prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Mirosław Legutko. Z kolei powiatowy rzecznik konsumentów w Wadowicach Marcin Górecki omówił tematykę ochrony praw konsumentów jako jedno z zadań powiatów.

Wspólnym życzeniem gości i gospodarzy było złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II. W ten sposób uczestnicy wydarzenia wyrazili szacunek dla życia oraz dorobku religijnego, moralnego i intelektualnego papieża z Wadowic. Członkowie konwentu odwiedzili także Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II oraz wadowicką Bazylikę Ofiarowania NMP, gdzie Karol Wojtyła został ochrzczony.

Jako że nie ma lepszej promocji niż pokazanie piękna na żywo, w drugi dzień spotkania Z. Kaczyńska zaprosiła gości w okolice Jeziora Mucharskiego. Uczestnicy konwentu zwiedzili zaporę (w tym sztolnię i gospodarstwo rybackie), skorzystali także z atrakcji, jaką jest rejs po jeziorze. Zachwytom nad tym urokliwym miejscem leżącym w naszym powiecie, nie było końca.

W konwencie wzięli udział następujący przewodniczący bądź wiceprzewodniczący Rad Powiatów Województwa Małopolskiego: Piotr Goraj – przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie, Bernadetta Gąsiorek – przewodnicząca Rady Powiatu Bocheńskiego, Kazimierz Brzyk – przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego, Włodzimierz Korczyński – przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego, Marta Chrabąszcz – przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Józef Pietrzak – przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Tadeusz Bochnia – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rady Myślenickiego, Roman Potoniec – przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, Józefa Guziak – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Nowotarskiego, Wojciech Kajdas – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Oświęcimskiego, Barbara Gacek – przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego, Jan Banaś – przewodniczący Rady Powiatu Suskiego, Marcin Zubek – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz gospodarz wydarzenia czyli Zofia Kaczyńska – przewodnicząca Rady Powiatu w Wadowicach.