Tak świętowaliśmy jubileusz 125-lecia istnienia kalwaryjskiego Zespołu Szkół im. KEN

Tak świętowaliśmy jubileusz 125-lecia istnienia kalwaryjskiego Zespołu Szkół im. KEN

Niecodzienne święto celebrowano 11 października br. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej  obchodził 125-lecie istnienia. Z tej okazji jubilatkę odwiedziło wielu gości, m.in. poseł na Sejm RP Filip Kaczyński, Małopolska Wicekurator Oświaty Halina Cimer, radna Województwa Małopolskiego Danuta Kawa, radni Rady Powiatu w Wadowicach na czele z przewodniczącą Zofią Kaczyńska oraz starostą Eugeniuszem Kurdasem, przedstawiciele samorządów, szkół powiatowych, służb mundurowych, duchowieństwa, instytucji współpracujących i związanych ze szkołą, a także nauczyciele i uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym pw. św. Józefa koncelebrowaną mszą świętą, której przewodniczył proboszcz – ks. dziekan Wiesław Cygan. Następnie przemaszerowano do szkoły, gdzie odbyła się uroczysta akademia, połączona z otwarciem nowoczesnego kompleksu sportowego wybudowanego przy placówce.

Początek akademii obfitował w słowa uznania i życzenia składane przez zaproszonych gości na ręce dyrektora placówki Zbigniewa Stradomskiego. Wszyscy zgodnie podkreślali ogromne znaczenie jubilatki w kształceniu wielu pokoleń wybitnych stolarzy i rzemieślników, którzy swymi wspaniałymi wyrobami rozsławili nie tylko Kalwarię Zebrzydowską, ale całą ziemię wadowicką.

– Zespół Szkół  im. Komisji Edukacji Narodowej jest jedną z najstarszych szkół zawodowych w Województwie Małopolskim. Placówka prężnie się rozwija dzięki zaangażowaniu Dyrekcji, Pracowników i całej społeczności szkolnej. Od 125 lat kształci najlepszych rzemieślników wykonujących swój zawód z pasją oraz zaangażowaniem – podkreślał starosta Eugeniusz Kurdas.

Wiele ciepłych słów w stronę szkoły oraz osobistych wspomnień przytoczyła także przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska, która pierwsze lata swojej pracy nauczyciela spędziła właśnie w tej placówce.

W obchody jubileuszu zaangażowani byli także uczniowie, którzy przybliżyli historię szkoły, a także zadbali o oprawę artystyczną uroczystości prezentując poezję oraz utwory muzyczne, wśród których znalazła się także piosenka napisana przez jedną z absolwentek jubilatki specjalnie na okoliczność 125-lecia placówki.

Po zakończeniu uroczystej akademii zaproszeni goście udali się na zewnątrz, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie nowoczesnego kompleksu sportowego. Nowy „nabytek” szkoły składa się z dwóch boisk wielofunkcyjnych oraz siłowni zewnętrznej, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Kompleks został od razu po oficjalnym otwarciu „przetestowany” przez uczniów podczas rozgrywek zorganizowanych jako zwieńczenie obchodów jubileuszu szkoły.

Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. KEN kosztowała ponad 960 tys zł, z czego 594 tys. zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.