Startuje „AKTYWNY SAMORZĄD”

Startuje „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiat Wadowicki, jak co roku, przystępuje do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD”. Realizatorem Programu, dla mieszkańców Powiatu Wadowickiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Szczegółowe informacje, treść Programu, zasad i kierunków oraz wzory wniosków znajdują się na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie www.pcpr-wadowice.pl oraz na stronie PFRON www.pfron.org.pl

Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerem telefonu 33 870 90 13.

Pliki do pobrania: