Spotkanie młodzieży z Polski i Chorwacji

Spotkanie młodzieży z Polski i Chorwacji

Dwa narody i kraje europejskie Chorwaci i Polacy, zwłaszcza ich młode pokolenia szczególnie umiłowali wielkiego człowieka naszych czasów, wielkiego Polaka i papieża Jana Pawła  II. To Chorwaci i Polacy nieskończenie wiele razy dawali dowody jak bardzo kochali i  kochają papieża Jana Pawła II, akceptując jego naukę i widząc w nim wzór do naśladowania dla współczesnego człowieka.    
Dostrzegając tak wielkie zainteresowanie Janem Pawłem II przez młodzież obu krajów, Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie Paweł Włodarczyk podjął się zorganizowania spotkania młodzieży w Wadowicach. Honorowy Patronat  nad tym przedsięwzięciem przyjęli Ks Kardynał Stanisław Dziwisz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Starosta Wadowicki Jacek Jończyk oraz Burmistrz Wadowic Ewa Filipiak. Gościem honorowym będzie Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce Ivan Del Vechio.
W „Pierwszym Polsko-Chorwackim Spotkaniu  Młodzieży Katolickiej im. błogosławionego Jana Pawła II”, bo taka nazwa tego spotkania została przyjęta, uczestniczyć będzie około 100 młodych osób z Chorwacji i Polski. Z Chorwacji przyjedzie grupa młodzieży z okolic Splitu i Zagrzebia, Małopolskę reprezentować będzie młodzież wadowicka, tarnowska i krakowska.
Spotkanie odbędzie się Wadowicach, w dniu 15 września br, a uczestnicy w następnych dniach zwiedzając Kraków, spotykają się z ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem  i zwiedzą Kopalnię Soli w Wieliczce.
Spotkanie młodzieży obu tych krajów w miejscu urodzin Jana Pawła II będzie okazją do wymiany doświadczeń i poglądów, próbą poszukiwania sposobów na przeciwstawienie się współczesnym tendencjom, zagrażającym chrześcijańskim fundamentom, na jakich została zbudowana Europa. Wspólne słowiańskie korzenie obu narodów, łatwość porozumiewania się, popularność obu krajów mogą tym potrzebom sprzyjać.
Polsko-Chorwackie Spotkaniu  Młodzieży Katolickiej organizowane mają być na przemian w Polsce i Chorwacji. Celem ich jest utrwalanie więzi młodzieży obu najbardziej katolickich krajów Europy.

Organizatorzy i patronujący temu Spotkaniu mają nadzieję, że spotkania te odegrać mogą wżną rolę w kształtowaniu młodych ludzi i mogą przejść do tradycji i historii obu regionów i krajów.