Śp. Tadeusz Ryłko kolejnym „Zasłużonym dla Powiatu Wadowickiego”

Śp. Tadeusz Ryłko kolejnym „Zasłużonym dla Powiatu Wadowickiego”

Powiększa się grono osób odznaczonych tytułem „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego”. Na wczorajszej (25 maja br.) sesji dołączył do niego śp. Tadeusz Ryłko – znany i szanowany lekarz, wieloletni radny, zaangażowany społecznik.  Uchwałę w sprawie nadania Tadeuszowi Ryłce honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego” Rada Powiatu w Wadowicach przyjęła jednogłośnie w grudniu ubiegłego roku. Na wczorajszej sesji przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska oraz wiceprzewodniczący tego gremium – Adam Kubik i Ireneusz Kowalczyk przekazali na ręce córek śp. Tadeusza Ryłki – Barbary Sławińskiej i Ewy Adamczyk akt nadania Tytułu oraz okolicznościową statuetkę. 

Ten uroczysty moment poprzedziła projekcja filmu przybliżającego sylwetkę Tadeusza Ryłki oraz laudacja, którą wygłosił przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimer. „…Ludzie tacy jak Pan Doktor nie robią niczego dla poklasku, dla nagród i podziękowań, ale z całą pewnością to właśnie oni na nie zasługują. Poświęcają swój czas i energię, żeby bezinteresownie pomagać innym…” – m.in. te słowa mogli usłyszeć zgromadzeni na uroczystości goście. Byli wśród nich: Ojciec Melchior Cichy z Klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, Przewodniczący Rady Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Piotr Janusiewicz, Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty oraz przedstawiciele parlamentarzystów: dyrektor Biura Poselskiego Marka Polaka – Ewelina Szypuła i dyrektor Biura Poselskiego Filipa Kaczyńskiego – Piotr Hajnosz.

Tadeusz Ryłko urodził się 7 kwietnia 1931 r. w Krakowie, a zmarł 22 listopada 2021 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Był lekarzem – cenionym internistą i pediatrą, radnym Rady Powiatu w Wadowicach I i II kadencji oraz wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. T. Ryłko  był przez wiele lat zaangażowany w życie społeczne Powiatu Wadowickiego oraz Kalwarii Zebrzydowskiej. W ramach swojej działalności zawodowej był członkiem międzynarodowej medycznej organizacji humanitarnej Lekarze Bez Granic. Odpowiadał za zabezpieczenie medyczne wizyty papieża Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1979 roku, był też osobistym lekarzem Anny Walentynowicz. Współtworzył rozbudowę szpitala powiatowego w Wadowicach oraz w znacznym stopniu przyczynił się do powstania Gminnej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej. Był również wiceprezesem zarządu i sympatykiem Klubu Sportowego Kalwarianka, a także współtwórcą Stowarzyszenia Wierni Bogu i Rzeczypospolitej. „Dał się poznać jako dobry, życzliwy dla ludzi człowiek, na którym można było polegać i któremu można było zaufać. Był lekarzem o wielkim sercu, powołaniu i talencie, który w ramach medycznej praktyki pomagał tysiącom pacjentów, dla których miał zawsze czas i którzy byli dla niego szczególnie ważni” – czytamy w uzasadnieniu wniosku o nadanie Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego”Za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej oraz za osiągnięcia w pracy na rzecz ochrony zdrowia publicznego Tadeusz Ryłko został odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

„Do grona „Zasłużonych dla Powiatu Wadowickiego” dołącza postać „bez granic”, jeśli chodzi o bezinteresowność, życzliwość i otwartość, a także człowiek, który w pełni zasługuje na najwyższe uznanie, a przede wszystkim – na naszą wdzięczność za dobro, które wniósł w życie społeczności Powiatu Wadowickiego – podsumowywała wczorajszą sesję przewodnicząca Rady Powiatu Z. Kaczyńska.

 

****

Przypomnijmy tytuł „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego” został ustanowiony przez Radę Powiatu w Wadowicach kilkanaście lat temu w celu uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla naszego regionu. Przyznanie tego wyróżnienia jest zawsze poprzedzane szczegółową analizą osiągnięć i zasług kandydata. Pierwszy tytuł otrzymał Ojciec Święty Jan Paweł II. Następnie radni uhonorowali nim: ks. kardynała Stanisława Ryłko, znanych samorządowców: śp. Stefana Jakubowskiego i śp. Zbigniewa Mieszczaka, przedsiębiorców: Zbigniewa Sarapatę, Zdzisława Stuglika, Józefa Szczura, Sławomira Rusinka, Jerzego Kasperczyka, Krzysztofa Pawińskiego i Jerzego Chylewskiego, doktor Barbarę Huczyńską-Bujnicką, proboszcza parafii św. Macieja w Andrychowie ks. prałata Stanisława Czernika, działaczy NSZZ „Solidarność”: Jana Nowaka i Zdzisława Szczura, nauczyciela i propagatora historii regionu śp. Gustawa Studnickiego oraz nauczyciela i działacza „Solidarności” śp. Józefa Zemana.