„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”. Jubileusz 75-lecia Zespołu Szkół CKU w Radoczy

jubielusz szkoły w Radoczy

Jubileusz 75-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy był okazją do refleksji nad upływającym czasem i wspomnień o osobach, które zostawiły trwały ślad na kartach historii szkoły. W życiu każdego absolwenta są tacy ludzie, których nieustannie nosi się w sercu, a każde wypowiedziane przez nich słowo wybrzmiewa w myśli, przywołując najpiękniejsze i wzruszające wspomnienia. I tak dzień 22 kwietnia 2022 r. był okazją do zadumy i refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością szkoły.

Ta niecodzienna uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Radoczy. Już w szkole zebranych gości wśród nich znaleźli się m.in.: poseł Filip Kaczyński, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel, przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska, starszy wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Honorata Nowak-Kolec, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Radoczy ks. Janusz Sołtys, proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Woźnikach ks. kanonik Tomasz Kalisz, wikariusz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu i absolwent szkoły ks. Krzysztof Ryszawy, o. Marcin Maksymilian Woźniczka ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów, Prowincja Zwiastowania Pańskiego – Poznań, burmistrz Wadowic i prezes Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół CKU Bartosz Kaliński, profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów szkoły w Radoczy dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Piotr Hajnosz, dyrektor do spraw operacyjnych Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Akademii WSB Bożena Garbocz, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimer, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wadowicach Zdzisław Kaliński, wójt Polanki Wielkiej i wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół CKU Grzegorz Gałgan, zastępca wójta Gminy Tomice Paweł Polak, profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dr hab. inż. Tomasz Jakubowski, prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP Stanisław Zając, prezes Zarządu OSP RP w Radoczy Piotr Biliński, naczelnik OSP RP w Radoczy Jerzy Rączka oraz mł. bryg. Tomasz Kasperek z Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach, przywitał dyrektor Jubilatki Stanisław Gliwa.
Szczególnymi gośćmi uroczystości byli również Małgorzata i Sławomir Hatalowie oraz Ewelina Miętka, dzięki którym uchodźcy z Ukrainy znaleźli schronienie w naszej miejscowości.

Święto szkoły to bez wątpienia czas wspomnień, ale również znakomita okazja do uhonorowania najbardziej zasłużonych pracowników. Kapituła Ustanawiania i Nadawania Tytułu „Zasłużony dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy” postanowiła odznaczyć: śp. Kazimierza Popiela, śp. Urszulę Sporysz, śp. Władysława Łuszcza, panią Marię Madej, panią Annę Szczepańską, panią Krystynę Makuch, panią Krystynę Juchę, panią Magdalenę Kajzar oraz panią Annę Łasak.

Jak pokazała historia, nasza szkoła kształciła absolwentów, którzy wybrali różne drogi życia. Jedni zostali pracownikami naukowymi, inni ludźmi biznesu, a jeszcze inni nigdy nie rozstali się ze szkołą i pracują w niej do dzisiaj – podkreślali przy tej okazji organizatorzy uroczystości.

W dalszej części programu młodzież szkolna i absolwenci, swą obecnością dali świadectwo nierozerwalnej więzi ze swoją szkołą, a wyrazili ją przez piękny i wzruszający program artystyczny, który był swoistym bukietem wdzięczności dla wszystkich, którzy tworzyli piękną i długą historię naszej Jubilatki.

Obchody Jubileuszu 75-lecia Szkoły zostały połączone z Dniem Otwartym 2022. Dla ósmoklasistów ze szkół podstawowych przygotowano szereg atrakcji, a wśród nich lekcje pokazowe w formie warsztatów czy gra terenowa – podchody.

dzień otwarty 2022

W tak wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć twórczości absolwentów placówki. Wernisaż Kamila Pustułki „Światło dla żywych” wprowadził w stan refleksji i zadumy, a Marlena Kordos oprócz cudownego występu wokalnego w części artystycznej Jubileuszu przywiozła ze sobą mnóstwo pomysłów w zakresie własnego biznesu i zapału do działania, prezentując młodzieży swoje prace hafciarskie.

Dzięki zaangażowaniu Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wadowicach młodzież mogła spróbować swoich sił w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a przedstawiciele straży zachęcali do wyboru nowego kierunku szkoły – liceum ogólnokształcącego pożarniczo-medycznego. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o technikum robotyki, objętym patronatem przez firmę Astor z Krakowa – sprzedawcę robotów oraz oprogramowania do nich. Reprezentant firmy opowiadał o przyszłości rynku produkcyjnego i nowoczesnych technologiach. Gościliśmy również przedstawicieli firm Souver i Projekt Zdrowie, zaproszonych w ramach innowacji pedagogicznej, jaka jest przeprowadzana w technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Licznie zgromadzona młodzież szkół podstawowych była zachwycona gościnnością oraz rodzinną atmosferą jaka panuje w Zespole Szkół, a zainteresowanie kierunkami technik grafiki i poligrafii cyfrowej czy logistyki może świadczyć o bardzo dobrym kursie, jaki obrała szkoła. Młodzi ludzie widzą zmiany, jakie się dokonują w szkole i chętnie chcą w nich brać udział, zwłaszcza, że poszerzanie oferty edukacyjnej jest mocno ukierunkowane na postęp technologiczny obecny na rynku pracy, a przy tak bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie – podsumowują pracownicy ZS CKU w Radoczy.

(opr. na podstawie nadesłanego materiału)