Rusza budowa Branżowego Centrum Umiejętności w Kalwarii Zebrzydowskiej

Rusza budowa Branżowego Centrum Umiejętności w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kolejny krok w kierunku powstania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Kalwarii Zebrzydowskiej poczyniony! 22 marca br. starosta Eugeniusz Kurdas i wicestarosta Beata Smolec podpisali umowę na wykonanie prac budowlanych związanych z utworzeniem BCU w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wykonawcy przekazano plan budowy, na którym wbito symboliczną „pierwszą łopatę”.

W uroczystości wzięli udział również m.in. poseł na Sejm RP Filip Kaczyński, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Stuglik, przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimer.
Roboty będzie wykonywać Przedsiębiorstwo Budowlane FRAKTAL spółka z o.o. z Żywca, a ich koszt to 7 milionów 134 tysiące złotych. Część warsztatów szkolnych zostanie wyburzona, a w ich miejsce powstanie nowa przestrzeń administracyjno-dydaktyczna. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż pochylni oraz windy. Wykonane zostaną również niezbędne roboty instalacyjne w zakresie elektrycznym, teletechnicznym, sanitarnym, a także wentylacji i klimatyzacji. Prace mają się zakończyć się jeszcze w tym roku.
– Jako samorząd powiatowy obiecaliśmy, że będziemy jak najlepiej dbać o rozwój młodzieży i wszędzie tam, gdzie leży to w naszych kompetencjach, staramy się tej obietnicy dotrzymać. Dzięki środkom zewnętrznym udało się nam zrobić naprawdę dużo– mówił podczas wydarzenia starosta E. Kurdas. Szczególne słowa podziękowania skierował na ręce Karola Kudry – prezesa Polskiej Grupy Producentów Obuwia. – Razem chcemy odbudować potencjał produkcyjny sektora obuwniczego, który w gminie Kalwaria ma tak wielkie tradycje, a także wykształcić wykwalifikowanych pracowników, którzy nie będą mieli żadnych problemów ze znalezieniem dobrej pracy – podkreślał starosta.

Przypomnijmy – w ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej ma powstać BCU w branży obuwniczej. Partnerem projektu jest Polska Grupa Producentów Obuwia – stowarzyszenie zrzeszające kilkadziesiąt firm z branży obuwniczej i branż pokrewnych. Pieniądze na realizację przedsięwzięcia pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy – konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrum doskonałości zawodowej”. Nasz powiat ma otrzymać na ten cel 10 milionów złotych.