Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Informujemy, iż w dniu 24.06.2020r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Treść ogłoszenia można znaleźć w poniższym załączniku.