Rozmowa o zmianach klimatu w Inwałdzie

Rozmowa o zmianach klimatu w Inwałdzie

Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Wadowicach dołączył do wydarzenia, które odbyło się w minioną niedzielę, 26 czerwca 2022 r. w Mini Zoo „Kucyk” w Inwałdzie.

W pięknych okolicznościach zarówno przyrodniczych, jak i pogodowych na specjalnie przygotowanym stoisku doradca ds. klimatu i środowiska oraz specjalista z Wydziału Środowiska udzielali wszystkim zainteresowanym informacji na temat ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Rozdane zostały również materiały edukacyjne /ulotki/ dotyczące tego tematu. Dla najmłodszych zostały przygotowane specjalne kolorowanki. Oprócz garści cennych informacji, uczestnicy wydarzenia otrzymali upominki w postaci szklanych bidonów na wodę wielokrotnego użytku oraz wiele innych przydatnych gadżetów.

Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi mieszkańców powiatu wadowickiego na postępujące zmiany klimatu oraz konieczność adaptacji do nich. Stoisko odwiedziła wicestarosta Beata Smolec, która objęła patronatem honorowym wydarzenie sportowe, zorganizowane w Mini Zoo „Kucyk”.

Rozmowa o zmianach klimatu w Inwałdzie

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach realizacji projektu LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA / LIFE 19 IPC/ PL/000005.