Rozmowa o Polskim Ładzie z udziałem starosty

Starosta uczestniczył w spotkaniu z premierem M. Morawieckim poświęconym Polskiemu Ładowi

Ponad 300 uczestników – samorządowców z całej Małopolski, w tym starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas wzięło udział w dzisiejszym spotkaniu oraz wideokonferencji poświęconej Rządowemu Funduszowi Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Premier Mateusz Morawiecki, wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie, odpowiadali na pytania dotyczące przeznaczenia środków i zasad korzystania z programu.

Rządowy Fundusz Polski Ład ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Obecny nabór potrwa do końca lipca. Kolejny planowany jest na wrzesień.

Powiat Wadowicki złoży oczywiście wnioski do programu.

Rozmowa o Polskim Ładzie z udziałem starosty